image130

Meiing สาขา BB

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่อยู่ :  031  ใบหยก3  ช้ัน G  ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณี 10400 , TH
 • ผู้จัดการร้าน : คุณ ก่อจง  แซ่เฉิน (คุณจง)
 • เวลาทำการ :  7:00น. - 17:00 น. ทุกวัน วันจันทร์-วันอาทิตย์

เรียนรู้เพิ่มเติม

เบอร์โทร : 089-030-1999 

                       (คุณจง)

ID Line : 0890301999

ที่ตั้งร้านเรา
image131

Meiing สาขา MB

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้ง : 1082/15 โบ้เบ้ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์  แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณี 10100 , TH
 • ผู้จัดการร้าน : คุณ อาซีซ๊ะ  ละเเมะสะ  (คุณษา)
 • เวลาทำการ : 6:00น. - 17:00น.  ทุกวัน วันจันทร์-วันอาทิตย์

เรียนรู้เพิ่มเติม

เบอร์โทร : 098-905-4599 

                       (คุณษา)

ID Line : 0989054599

ที่ตั้งร้าน
image132

Meiing สาขา BO2

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้ง : 498/223 โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 2  ชั้น G ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณี 10100 , TH
 • ผู้จัการร้าน : คุณ ธนพล  ศรีลาแก้ว (คุณนิว)
 • เวลาทำการ : 6:00น. - 17:00น.  ทุกวัน วันจันทร์-วันอาทิตย์

ติดต่อเรา

เบอร์โทร : 090-045-8999 

                     (คุณ นิว) 

ID Line : 0900458999

ที่ตั้งร้าน
image133

Meiing สาขา OK

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ : 299/204 วันแอทโบ๊เบ๊ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองคลอง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณี 10100 , TH

ผู้จัดการร้าน : คุณ อัญชิษฐา    แซ่ลี   (คุณเหม่ยซิง)

เวลาทำการ : 6:00น. - 17:00น.  ทุกวัน วันจันทร์-วันอาทิตย์

เรียนรู้เพิ่มเติม

เบอร์โทร : 086-895-4555 

                    (คุณเหม่ยซิง)

ID Line : okmeiing

ที่ตั้งร้าน
image134

Meiing สาขา SO

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่อยู่ : 1144 ตลาดส้ม ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค                              เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร                   รหัสไปรษณี 10100 , TH
 • ผู้จัดการร้าน  :  คุณ ซาฟียะ  กาซอ (คุณยะ)
 • เวลาทำการ : 6:00น. - 17:00น. ทุกวัน วันจันทร์-วันอาทิตย์

ติดต่อเรา

เบอร์โทร : 087-000-9880

                         (คุณยะ) 

ID Line : 0870009880

ที่ตั้งร้าน

สมัครสมาชิก

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Meiing พร้อมรับท้้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรา